Reglementen

Reglementen van H.S.V. ons Zuiden


1) Er mag gevist worden vanaf 1 uur voor zon opkomst tot 2 uur na zon ondergang.
2) KAMPEREN IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

2A) Nachtvissen is toegestaan voor leden of tegen het kopen van een dagkaart. 
3) Gesloten tijden VISSOORTEN. Snoeken vanaf 1 MAART t/m 30 JUNI.
Baars en snoekbaars vanaf 1 APRIL tot laatste zaterdag van de maand MEI.
4) Gesloten tijd AASSOORTEN;
In het tijdvak vanaf 1 APRIL tot de laatste zaterdag van de maand MEI is het
verboden om te vissen met WORM of nabootsing daarvan.
5) Er mag alleen met witte maden en de door het ministerie aangewezen aassoorten gevist worden.vleeswaren o.a. smack of stukjes frikadel is verboden.(VOERBOTEN en B.B.Q IS VERBODEN).
6) HET MEENEMEN VAN VIS IS TEN STRENGSTE VERBODEN.
7) Een leefnet is alleen toegestaan tijdens een wedstrijd.
8) Het in bezit en het gebruik van een ONTHAKER en SCHEPNET is VERPLICHT.
Bij het vangen van een snoek of karper is een ONTHAKINGSMAT verplicht.
Op de dagen dat er wedstrijden zijn, moet de vijver 2 uur van tevoren vrij gemaakt zijn.Op het deel waar de wedstrijd gehouden zal worden.
TIJDENS DE WEDSTRIJD MOGEN GEEN TOESCHOUWERS OP HET VISPAD.
Iedere visser vanaf 14 jaar is verplicht om in het bezit te zijn van een geldige vispas.JEUGDLEDEN MOGEN MAAR MET EEN HENGEL VISSEN.
JEUGDLEDEN MET EEN JEUGDKAART MOGEN NIET SNOEKEN C.Q. ROOFVISSEN.
HET ROOFVISSEN C.Q. SNOEKEN MET EEN DAGKAART IS VERBODEN VOOR JEUGD.
Het is verboden te vissen met een 2-of 3 haak, met uitzondering van het kunstaas.
Laat geen afval in welke vorm dan ook op uw visplaats achter.
Fietsen of bromfietsen mogen niet op het vispad komen of gestald worden.
BIJ OVERLAST OF STOREND GEDRAG KAN HET BESTUUR, CONTROLEUR OF POLITIE DE VISVERGUNNING VOOR ONBEPAALDE TIJD INTREKKEN.
BIJ VERLIES OF BESCHADIGING VAN EIGENDOMMEN VAN VISSERS OF BEZOEKERS KAN DE VERENIGING NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN.
Bij verlies van de vergunning / vispas wordt 5 EURO extra in rekening gebracht.

9) IN ALLE HIER NIET VERMELDE OMSTANDIGHEDEN BESLIST HET BESTUUR.

BESTUUR H.S.V. ONS ZUIDEN.

-------------------------------------------------------------------------

Wedstrijdreglement 20121e Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven.

Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting, dit ter beoordeling v/d wedstrijdcommissie.

2e Hengellengte max.9.50 meter inclusief extension, met lijn max. 14.50 meter.

3e Max 1 behaakte hengel + 1 behaakte topset of twee behaakten hengels.

4e Het gebruik van een leefnet, schepnet en een onthaker zijn verplicht.

5e Inschrijven van een wedstrijd kan tot woensdag 18.00 uur voor de betreffende wedstrijd in het clublokaal.

6e Voor de koppelwedstrijd geld 1000 gram gebruiksklaar voer, voor de estafettewedstrijd geld 1500 gram gebruiksklaar voer. Voor de knakenwedstrijden en de overige zaterdagwedstrijden geld 400 gram

gebruiksklaar voer. Aas 1/2 liter (witte maden, casters, haak ver de vase, mais en wormen). Voer ver de vase is verboden, Op kleur gekweekte maden, vleeswaren o.a. smack of stukjes frikadel is verboden.

Voeren is de gehele wedstrijd toegestaan.

7e Aangeslagen vis bij het eindsignaal telt mee, deze moet wel binnen 15 minuten na het eindsignaal in het leefnet zijn.

8e Vissers die de wedstrijd vroegtijdig stoppen met vissen dienen hun visplaats rustig te verlaten en mogen de resten van het voer niet in de vijver dumpen.

9e De gevangen vis blijft tot na de weging in het leefnet en wordt dus niet vrijgelaten tijdens of na de wedstrijd, maar wordt ter weging aangeboden.

10e Vissers dienen zelf de gevangen vis aan te bieden en lopen niet met de wegers mee, maar blijven op hun visplaats en controleren zelf het gevangen gewicht.

11e Paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee.

12e De deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een wedstrijd en niet komen opdagen dienen het inschrijfgeld toch te betalen, bij weigering worden zij voor de rest van het seizoen uitgesloten voor deelname aan de wedstrijden.

13e Loten van de eurowedstrijden is ¾ uur voor de aanvang, voor al de andere wedstrijden is de loting een uur voor de wedstrijden.

14e Bij slechte of gevaarlijke weersomstandigheden beslist de wedstrijdcommissie om de wedstrijd op te schorten (pauze) of te stoppen.

15e Vissers die met of zonder elastiek vissen, mogen hun buurman nooit hinderen.

16e De wedstrijdcommissie of de vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij ongeval, diefstal en beschadigingen.

17e Toeschouwers zijn verboden achter de vissers tijdens de wedstrijden (vispad) Dit is de verantwoording van de wedstrijdvisser.

18e In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist

de wedstrijdcommissie.